AMD’s Inception mitigace způsobují vážné penalizace výkonu – důkaz viditelný v benchmarkových výsledcích před a po opravě.

AMD's Inception mitigace způsobují vážné penalizace výkonu – důkaz viditelný v benchmarkových výsledcích před a po opravě.

AMD’s opatření proti Inception útokům mohou mít za následek značné zhoršení výkonu, a to je zjevné z rozsáhlého spektra výsledků benchmarků před a po aplikaci opravy.

Po odhalení chyby v procesorech AMD, která umožňovala útoky založené na technice Inception, firma přišla s opatřeními zaměřenými na minimalizaci rizika těchto útoků. Nicméně, jak ukazují výsledky měření v různých benchmarkových testech, tato opatření mají někdy značný negativní dopad na celkový výkon systému.

V průběhu těchto testů byla porovnávána výkonnost systémů před a po nasazení oprav. Výsledky ukázaly, že mnoho systémů zaznamenalo markantní pokles výkonu po aplikaci oprav. Například ve specifických úlohách vyžadujících práci s paměťovými operacemi se výkon snížil až o 30 procent.

Hlavním důvodem pro tyto výkonnostní penalizace je zavedený mechanismus ochrany před Inception útoky. Tento mechanismus je navržen tak, aby minimalizoval riziko zneužití chyby, která umožňuje útoky na paměťové operace, avšak jeho implementace výrazně ovlivňuje rychlost provádění těchto operací.

Firma AMD je si vědoma těchto problémů a pracuje na optimalizaci svých opatření, která by minimalizovala narušení výkonu. Nicméně je důležité zvážit, zda je-li ochrana proti Inception útokům nezbytnou prioritou pro konkrétní systém, nebo zda je možné přijmout určité riziko a pokračovat v plné rychlosti.

FAQ:

1. Jak výrazně se může snížit výkon systému po aplikaci oprav proti Inception útokům?

– Výkon systému se může snížit až o 30 procent, zejména v případech s intenzivními paměťovými operacemi.

2. Proč je mechanismus ochrany před Inception útoky tak zatěžující?

– Mechanismus je navržen tak, aby minimalizoval riziko útoků na paměťové operace, a to činí prostřednictvím optimalizovaného kódu, který ale výrazně zpomaluje tyto operace.

3. Pracuje AMD na řešení tohoto problému?

– Ano, AMD aktivně pracuje na optimalizaci svých opatření, aby minimalizovala negativní dopad na výkon systému.

Zdroj: https://www.tomshardware.com/news/amds-inception-fix-causes-up-to-54-performance-drop