CEO označuje tříleté zpoždění DLC pro Cyberpunk 2077 za „protichůdné“

CEO označuje tříleté zpoždění DLC pro Cyberpunk 2077 za „protichůdné“

Titulek: „Vydání tříletého DLC pro Cyberpunk 2077 „kontraproduktivní“, říká CEO“

Společný výkonný ředitel společnosti CD Projekt Red nazývá pozdní vydání DLC Cyberpunk 2077 Phantom Liberty „protiintuitivní“ ve srovnání s hlavní hrou, ale zároveň poznamenává, že tým dosáhl stejné úrovně úspěchu jako s DLC pro hru The Witcher 3 ve stejném časovém období.

Podle vyjádření CEO společnosti je doba vydaní DLC po takovémto časovém odstupu kontraproduktivní, protože hráči by mohli ztratit zájem nebo již být zaměstnáni jinými hrami. Přestože však tato situace přináší určité výzvy, tým se stále těší stejné úspěšnosti jako s DLC pro The Witcher 3.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty je tříleté DLC, které přináší nový obsah, mise a rozšíření herního světa Cyberpunk 2077. I přes časový odstup od vydání základní hry si však tým CD Projekt Red dokázal udržet zájem hráčů a dosáhnout úspěchu.

V průběhu rozhovoru CEO také vzpomíná na DLC pro hru The Witcher 3, které bylo vydáno ve stejném časovém období jako Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Přestože bylo DLC pro The Witcher 3 vydáno rychleji po základní hře, tým se setkal se stejnou mírou úspěchu.

Společnost CD Projekt Red se tedy snaží řešit tuto protiintuitivitu tím, že je stále v kontaktu s komunitou hráčů a poskytuje jim pravidelné aktualizace a nový obsah, který udržuje jejich zájem o hru. Tým také vyvinul plány na další DLC, které by měly být vydány v kratších intervalech.

CD Projekt Red si je vědom důležitosti udržení zájmu hráčů a snaží se navázat na úspěch, který dosáhl s DLC pro The Witcher 3. Ačkoli pozdní vydání DLC Cyberpunk 2077 Phantom Liberty je považováno za kontraproduktivní, společnost doufá, že nový obsah a pravidelné aktualizace udrží hráče nadšené a spokojené.

Zdroj: [Cyberpunk 2077’s three-year late DLC “counterintuitive,” CEO says](https://www.pcgamesn.com/cyberpunk-2077/phantom-liberty-ceo)

FAQ:

1. Proč je vydání tříletého DLC pro Cyberpunk 2077 považováno za kontraproduktivní?
– Podle CEO společnosti CD Projekt Red by hráči mohli ztratit zájem nebo již být zaměstnáni jinými hrami, což může vést ke snížení zájmu o DLC.

2. Má tým CD Projekt Red plány na další DLC pro Cyberpunk 2077?
– Ano, tým má plány na další DLC a snaží se je vydávat v kratších intervalech.

3. Jaké úspěchy dosáhl tým CD Projekt Red s DLC pro The Witcher 3?
– Společnost dosáhla stejné úrovně úspěchu s DLC pro The Witcher 3 ve stejném časovém

Zdroj: https://www.pcgamesn.com/cyberpunk-2077/phantom-liberty-ceo