Nová éra podpory českého audiovizuálního průmyslu: Novela zákona o audiovizi

Vláda České republiky schválila novelu zákona o audiovizi, která přinese zásadní změny v podpoře domácího audiovizuálního průmyslu. Díky této novele dojde k transformaci Státního fondu kinematografie na nově vznikající fond audiovize, který bude více odpovídat současným potřebám tvůrců různých typů audiovizuálních děl.

David Šemík ze studia Amanita Design upozornil, že po letech průtahů a diskuzí by nově měly státní dotace mířit také přímo k herním vývojářům. Tento krok je vnímán jako velký posun vpřed, protože dosud se státní podpora soustřeďovala především na filmovou a televizní produkci.

Fond audiovize bude rozdělen do čtyř hlavních kategorií: filmová a televizní produkce, animovaná díla, a nově také videohry. Každá kategorie bude mít svou vlastní radu, která zabezpečí odborný dohled nad přidělováním prostředků. Ondřej Chrást, náměstek ministra kultury Martina Baxy (ODS), zdůraznil význam této struktury pro efektivní správu fondu.

Další významnou změnou je zavedení poplatků za VOD služby jako Netflix a Max, což by mělo zvýšit objem financí dostupných pro podporu lokálního obsahu. Nově by zahraniční firmy měly odvádět 2 % z lokálních tržeb a další 1,5 % investovat přímo do české audiovizuální produkce.

Tento přístup již v minulosti prokázal svou účinnost v zemích jako Polsko a Německo, kde podobné programy podpory videoherního průmyslu vedly k výraznému růstu a rozvoji těchto odvětví.